top of page

AKTUÁLNÍ KURZY

OSOBNÍ MARKETING

Seminář Jitky Vysekalové a Karla Voříška, který vás naučí jak rozvíjet osobní image, jak úspěšně zaujmout a přesvědčit slovem, gestem a obsahem. Získáte sebedůvěru ve veřejném vystupování. Mluvení před lidmi pro vás už nebude problémem.

Máte-li zájem, napište mi na  - agentura@karelvorisek.cz

Aktuáln kurzy
bottom of page